แบบฟอร์มให้บริการออนไลน์ E-service

   แบบฟอร์มให้บริการออนไลน์ อบต.ศาลาลัย

          แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

          แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ

          แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

          หนังสือข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่

          แจ้งปัญหา/เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

          บริการขอรับข้อมูลข่าวสาร

          แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน

          ใบสมัครนักเรียน

          แจ้งชำระภาษีออนไลน์

          คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ข.1

          คำขออนุญาต แบบรับรองสิ่งปลูกสร้าง


 

  

 

 

 

 

 

 

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnameseลิขสิทธิ์ © 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3268-9299