บุคลากรกองคลัง อบต.ศาลาลัยน.ส.ฌนินกาญจน์ นิธิทัตธราวัชร์
นักวิชาการเงินและบัญชี
(รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง)


น.ส.ฌนินกาญจน์ นิธิทัตธราวัชร์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 

น.ส.สะวินา ตกค้าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

น.ส.กนกวรรณ สุวัฒธนะสถาพร
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
(รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน)


น.ส.สใบทิพย์ สามร้อยยอด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 

น.ส.ปรัศนีย์ สืบพันธ์โกย
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

น.ส.ปาณิสา ไทยอุดมทรัพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 

น.ส.อลิษา  วงศ์ศรีแก้ว
พนักงานทั่วไป

 


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Spanish Vietnameseเว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
อบต.ศาลาลัย
ลิขสิทธิ์ © 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3268-9299